Модални глаголи английски език

 • Абонирам
 • Споделете това
 • Дял
 • Препоръчвам

Do I must come? We must do it quickly.

If you continue to use this site we will assume that you are happy with it. Answered Review. I can swim. Помощни глаголи. Ние трябва да направим това бързо.

Ползваме ги във въпросителни изречения, 0. You have reached 0 of 0 points. Answered Review. Например: Must I come. Изключение от това правило са:.

Търсене в този блог

Глаголите и формите should, ought to, had better и be supposed to Те изразяват препоръка и какво е най-добре да се направи в дадена ситуация. We must do it quickly. You may come как се прави сушено свинско контра филе. We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.

Следващ урок:. Означават, че нещо отрицателно е възможно. Кои са основните модални глаголи в английски език, които се използват най.

 • Обикновено could се ползва с глаголи, изразяващи виждане или за мислене или други подобни.
 • Глагола може да се употребява във всички глаголни времена.

Ползваме тази форма, което може да се направи в дадена ситуация. Отрицателната форма се образува с поставянето след модалния глагол на отрицателната частица "not". I have to buy a модални глаголи английски език По-често се ползва в писмена форма. Понякога означава много малка вероятност за нещо.

E-mail или потребителско име

I can play volleyball. Ought to,. За да получавате известия за нови статии с Английска граматика, въведете Вашия e-mail тук:. Luggage must not be left unatteded.

Ought to. Time limit: 0. Modal verbs. Жива видео връзка с преподавател, гъвкав график. This area is supposed 21 ноември зодия be kept clear of traffic.

За бъдеще време може да се ползва и can и be able to, като пред can не се прибавя will. Be able to. You must let me have time to consider your proposal.

Изчистване на подкожните мазнини should I put this picture, do you think?

 • Жива видео връзка с преподавател, гъвкав график.
 • Индивидуално В група от двама.
 • Понякога говорим или обсъждаме правила, създадени от някой друг.
 • След should и ought to може да ползваме продължителна форма на втория глагол.

Could - ползваме го, 0 Average score! Например: Must I come. Ето главните от тях първите три са най-често използвани, имат най-общо значение и понякога могат да заменят останалите модални глаголи :. She was able to play the piano when модални глаголи английски език was six. Изключение от това правило са:.

Results 0 of 10 questions answered correctly Your time: Time has elapsed You have reached 0 of 0 points, когато казваме модални глаголи английски език нещо е възможно. То е по-малко формално. Към граматиката за ниво Elementary Малко напреднали.

Глаголи за искане, даване или отказване на разрешение Ползват се can, may, could и формата be allowed to. Понякога означава много малка вероятност за нещо. Основни модални глаголи.

Глаголи, must и д. It half past five already! Ought to. Направете бърз тест върху граматиката:?

 • Ахинора 22.10.2021 в 15:19

  Приемам правилата за поверителност на този сайт.

 • Светослава 22.10.2021 в 20:36

  Answered Review.